Välkommen till Tribun AB

Vår verksamhet består till största del av utveckling av styrsystem för maskiner inom industrin.
Vi utför även förbättringar, ombyggnad och service på processrelaterad utrustning.
Vi arbetar i första hand lokalt kring Kivik.
Tel nr 0414-446620